CHÍNH SÁCH THU MUA SẢN PHẨM

Tiệm Vàng Ngọc Thủy Uy Tín Tạo Nên Thương Hiệu
Open: 7:30 AM - 9:00 PM - Hotline: 0933 345 696
0
CHÍNH SÁCH THU MUA SẢN PHẨM
Ngày đăng: 15/08/2022 07:39 AM

  A.Đối vi các loại nữ trang của tiệm vàng Ngọc Thuỷ hoặc các loại nữ trang có đóng hiệu công ty.

   

  Sn phm thu mua s qua các quy trình sau: Sy khô – đốt nước, cân, tr ht, thu vào theo trng lượng thc tế và giá vàng ti thi đim giao dch.

   

  B.Đối vi các loại nữ trang không phải của tiệm vàng Ngọc Thuỷ hoặc các loại nữ trang không có đóng hiệu công ty.


  S
  n phm thu mua s qua các quy trình sau: cân, đánh đá, th tui vàng bng máy, tr ht, tính giá mua vào da trên tui vàng và trng lượng cân thc tế.

   

  Lưu Ý: Đối với các loại nữ trang bọng hoặc quá cũ tiệm sẽ nấu lại thành khối vàng, sau đó sẽ thử tuổi bằng máy và thu mua với giá vàng dựa trên tuổi của món hang.

  0
  Zalo
  Hotline
  Zalo